จัดฟัน”เถื่อน”เสียทั้งเงิน เสียทั้งสุขภาพ

  • 27 พฤษภาคม 2562

ผลจากจัดฟันเถื่อน

  1. ฟันเรียงผิดรูป
  2. ใบหน้าผิดรูป
  3. รากละลายฟันตาย
  4. เก็บลวดไม่เรียบร้อยเกิดแผลเรื้อรัง

อุปกรณ์ใช้จัดฟัน

ลวดและกาว   ลวดที่ใช้มักเป็นชนิดที่ไม่มีคุณภาพ มีการปนเปื้อน ของสารต่างๆ เช่น ปรอท แคดเมียม สารหนู หรือใช้กาวทั่วไปสำหรับติดเครื่องมือในช่องปาก

อุปกรณ์   ไม่มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันแฟชั่น ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ติดต่อ เช่น โรคตับอักเสบ หรือวัณโรค อาจทำให้เกิดการติดเชื้อจากลูกค้าคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งได้

ข้อแนะนำสำหรับสำหรับใส่เครื่องมือจัดฟัน

          สำหรับผู้ที่กำลังใส่เครื่องมือจัดฟัน ต้องเพิ่มการดูแลความสะอาดของฟันมากยิ่งขึ้น เพราะส่วนของเครื่องมือหรือลวดจะเป็นที่กักเก็บของเศษอาหาร ทำให้เกิดโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ง่าย หากใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ควรถอดเครื่องมือ ทั้งชิ้นออกมาแปรงให้สะอาดทุกครั้ง หลังการกินอาหารพร้อมทั้งแปรงฟันด้วย หรือในกรณีที่ใช้เครื่องมือติดแน่นก็ควรแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้งเช่นกัน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH