สัญญาณไฟ 3 สี สุขภาพช่องปากที่คุณแม่ควรรู้

 • 25 พฤษภาคม 2562
ในขณะที่ตั้งครรภ์ นอกจากสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่หญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องให้ความสำคัญแล้ว สุขภาพช่องปากก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ สำนักทันตสาธารณสุขได้กำหนดสัญญาณไฟ 3 สีแทนสภาวะช่องปาก และแนวทางการดูแลรักษาให้กับหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้
สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีสภาวะช่องปากข้อใดข้อหนี่ง หรือหลายข้อรวมกัน ดังนี้
 • ปวดฟัน ปวดเหงือก เหงือกบวม เป็นหนอง
 • ฟันผุลึกใกล้โพรงประสาทฟัน
 • ปริทันต์อักเสบรุนแรง
 • ฟันคุดที่มีการติดเชื้อ
 • เบาหวาน ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
การรักษา ควรได้รับการรักษาทางทันตกรรมทันที เพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมของแม่และการเกิดของลูก
สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีสภาวะช่องปากข้อใดข้อหนี่ง หรือหลายข้อรวมกัน ดังนี้
 • มีฟันที่จำเป็นต้องถอนฟัน แต่ไม่มีอาการ
 • ฟันผุทะลุโพรงประสาท
 • ฟันผุจนเนื้อฟันเปื่อยยุ่ย
 • เหงือกอักเสบ มีเลือดออกจากเหงือก
 • โรคปริทันต์อักเสบ
การรักษา ควรได้รับการรักษาตามความจำเป็น เพื่อป้องกันการลุกลามของโรค
สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีสภาวะช่องปากข้อใดข้อหนี่ง หรือหลายข้อรวมกัน ดังนี้
 • สุขภาพช่องปากดี
 • ไม่มีฟันผุ หรือมีฟันผุที่ไม่ลุกลามแล้ว
 • เหงือกอักเสบเล็กน้อย
 • มีหินปูนปริมาณน้อย
การรักษา ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สำนักทันตสาธารณสุข
18 กุมภาพันธ์ 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH