สูตรลับฟันดี 2-2-2

  • 27 พฤษภาคม 2562
  • 1,083 ครั้ง

         วิธีป้องกันโรคฟันผุที่วงการทันตแพทย์ทั่วโลกยอมรับคือการใช้ฟลูออไรด์แบบเฉพาะที่ คือให้สัมผัสผิวฟันอย่างสม่ำเสมอ การนำฟลูออไรด์มาใช้ในการป้องกันฟันผุนั้น มีการกำหนดปริมาณและวิธีใช้ที่เหมาะสม และปลอดภัย ร่วมกับการแปรงฟันสูตร 2-2-2 ดังนี้

  • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เช้าและก่อนนอน โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก เนื่องจากขณะนอนหลับ ภายในช่องปากจะมีน้ำลายหลั่งน้อย เชื้อโรคต่างๆเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
  • แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที เพื่อให้การแปรงฟันสะอาดทั่วถึง ทุกซี่ ทุกด้าน และให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันจับกับเคลือบผิวฟัน เพื่อป้องกันฟันผุ
  • ไม่รับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อลดการเกิดจุลินทรีย์ในช่องปาก

สำนักทันตสาธารณสุข

1 เมษายน 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH