วัยเรียนวัยรุ่น

สนามเด็กเล่น (เล่น) ปลอดภัย

  • 23 กันยายน 2562

นอกจากบ้านแล้ว  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านที่สองของเด็กการป้องกันอุบัติเหตุ  ในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะ“สนามเด็กเล่น”  ถือเป็นจุดเสี่ยงอันตรายลำดับต้นๆที่มักพบปัญหาอุบัติเหตุเกิดกับเด็กๆ มากที่สุดเนื่องจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียน  จะมีเครื่องเล่นให้เด็กสนุกกันเต็มที่  เช่น  อุปกรณ์ปีนป่ายอุปกรณ์เคลื่อนไหว  ชิงช้ากระดานลื่น  และเครื่องเล่นชุดรวม  ซึ่งสนามเด็กเล่นที่ดีและปลอดภัยควรประกอบด้วย

  • มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก  ซึ่งเครื่องเล่นไม่ควรสูงเกิน  120เซนติเมตร
  • พื้นสนามเด็กเล่นต้องเป็นพื้นเรียบและปูด้วยวัสดุอ่อน เช่น ทราย ยางสังเคราะห์ เป็นต้น จะช่วยรองรับแรงกระแทก หากเด็กพลัดตกจากเครื่องเล่น
  • ต้องตรวจสอบว่าเครื่องเล่นยึดติดกับพื้นอย่างแน่นหนาหรือไม่  โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่หมุนหรือเคลื่อนที่ได้ เช่น ลูกโลก ชิงช้า เพื่อไม่ให้เครื่องเล่นล้มทับเด็ก
  • หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ  หากพบเครื่องเล่นชำรุดควรรีบแจ้งช่างมาดำเนินการแก้ไขทันที
  • มีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น  เช่น  จัดพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เป็นส่วน ทำรั้วรอบสนามเด็กเล่น ป้องกันไม่ให้เด็กแอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล

ด็กๆก็จะมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานและเล่นได้อย่างปลอดภัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!