ทันตสาธารณสุข

ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สูตร 222 เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

  • 12 กันยายน 2562

โรคในช่องปาก ปัญหาที่(ต้อง)พบ สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ  ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง จะพบการอักเสบของสภาวะปริทันต์มากกว่าปกติและผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีโรคปริทันต์ที่รุนแรงกว่า อีกทั้งการติดเชื้อในช่องปากจะนำไปสู่สาเหตุความเครียด  สูบบุหรี่ดื่มสุรา  และการดูแลสุขอนามัย  เป็นต้น 

องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า สภาวะที่พบสูญเสียฟันบางส่วน  ส่งผลให้ความต้องการใส่ ในช่องปากผู้สูงอายุเป็นสภาวะที่สะสมมาตั้งแต่ ฟันเทียมบางส่วนสูงถึงร้อยละ  72.7 ที่น่าห่วง วัยเด็ก  และทวีความรุนแรงมากขึ้น  เมื่อเข้าสู่วัย มากขึ้น คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฟันแต่มีโอกาส สูงอายุ  พบได้ตั้งแต่การสูญเสียฟัน 1 ซี่ จนถึงสูญเสียฟันเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกือบทุกคนมีฟันผุ สูญเสียฟันทั้งปาก รวมไปถึงการพบโรคฟันผุที่โรคปริทันต์ และอีกร้อยละ 17 มีรากฟันผุ ไม่ได้รักษา พบโรคปริทันต์ที่รุนเเรงกว่า   

คืนรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

ช่องปากไม่สะอาด พบมะเร็งช่องปาก หรือภาวะปัญหาสุขภาพช่องปากที่สำคัญของผู้สูงอายุ น้ำลายแห้งจากการใช้ยารักษาโรคหรือการฉายรังสี คือการสูญเสียฟัน และเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันจาก รักษามะเร็ง ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความไม่ โรคในช่องปากได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องได้รับ สบายจากสภาวะที่เป็นอยู่ การเคี้ยวอาหารมีข้อ การดูแลผสมผสานการส่งเสริม ป้องกันรักษา จำกัด และเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากง่ายขึ้น และฟื้นฟูสภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เหล่านี้คือปัญหาสุขภาพช่องปากที่กรมอนามัยได้ ปี 2548 กรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการ เร่งแก้ไขและลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคในช่องฟันเทียม   

ผู้สูงอายุกับการสูญเสียฟัน

การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ  พระราชทานให้กับผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นการใส่ฟันเทียม ในกลุ่มผู้สูงอายุโดยสำนักทันตสาธารณสุขทั้งปาก  ทดแทนฟันที่สูญเสียไป  เพื่อให้มีฟัน กรมอนามัย ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ใช้เคี้ยวอาหาร และมีความมั่นใจในรอยยิ้มอีกครั้ง ผู้สูงอายุครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ  57) มีฟันแท้ใช้งานจากจุดเริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันมี อย่างน้อย 20 ซี่ ร้อยละ 7.2 ของผู้สูงอายุสูญเสียผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก

ลดสูญเสียฟัน ดูเเลสุขภาพช่องปาก

กรมอนามัยได้ให้ความสำคัญกับการลดการสูญเสียฟัน  จึงพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านการทดแทนฟันที่สูญเสียอย่างเหมาะสม  และหมั่นส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งนอกจากการแปรงฟันตามสูตร  222  นั่นคือ แปรงฟันด้วยด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้งแล้วยังต้องทำความสะอาดบริเวณซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน

สุขภาพช่องปากที่ดี  จึงต้องเริ่มดูแลกันตั้งแต่วันนี้  เพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทุกคนจะได้มีฟันไว้ใช้งาน  ใช้เคี้ยวอาหารโดยไม่ต้องพึ่งฟันเทียม 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!