ทันตสาธารณสุข

นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ

  • 17 กันยายน 2562

ดื่มนมทุกวันร่างกายแข็งแรง

หลายๆ คนคงชินกับคำคำนี้ และรู้ดีว่า “นม” มีแคลเซียมสูง ช่วยให้กระดูกแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย ส่วน “ฟลูออไรด์” ไม่ใช่สิ่งใหม่ นำมาใช้ ป้องกันฟันผุทั่วโลกนานกว่า 60 ปี โดยที่เรามักคุ้นกันในรูป

ของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เมื่อทั้งสอง ชนิดมารวมกันเป็น “นมฟลูออไรด์” ก็จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพป้องกันฟันผุได้ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางองค์การอนามัยโลก ที่ได้แนะนำว่า ในพื้นที่ ที่มีฟันผุสูง

ควรแนะนำให้ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ ร่วมกับการได้รับฟลูออไรด์เสริมทางใดทางหนึ่ง เช่น น้ำประปาฟลูออไรด์ เกลือฟลูออไรด์ หรือ นมฟลูออไรด์ กรมอนามัยได้นำเทคโนโลยีเสริม ฟลูออไรด์ผ่านทาง

นมโรงเรียนมาใช้ในพื้นที่เฉพาะ ที่ฟันผุมาก มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มต่ำ มีโรงผลิตนมที่พร้อมจะผลิตนมฟลูออไรด์

โดยได้รับอนุญาตผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา มีบุคลากรสาธารณสุข ในพื้นที่ที่พร้อมจะติดตาม กำกับ ดูแลให้เด็ก ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ที่โรงเรียนวันละ 1 ถุง ทุกวันเรียน

ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และสระแก้ว ประโยชน์ของ ฟลูออไรด์ ช่วยเพิ่มความต้านทานกรดให้ผิว เคลือบฟัน

ฟลูออไรด์ที่พอเหมาะจะทำให้มีฟันผุ ยากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ฟลูออไรด์ยังไปชะลอการ ย่อยสลายของธาตุ และเสริมกระบวนการคืนกลับ แร่ธาตุบนผิวเคลือบฟัน  

ทำให้ยับยั้งการผุผิว เคลือบฟันในระยะแรกๆ ฟลูออไรด์ที่เหมาะสมจะ สามารถป้องกันฟันผุได้อย่างดี

ข้อควรระวังหากได้รับฟลูออไรด์มาก เกินไป อาจทำให้ฟันตกกระหรือฟันลายได้

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!