วัยเรียนวัยรุ่น

พ่อเเม่ในฝัน ของลูกวัยรุ่น

  • 10 กันยายน 2562

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวจึง เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจ เพราะจะ ช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้น และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก อารมณ์ฉุนเฉียวและความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของวัยรุ่นได้

แต่บางครั้งด้วยอารมณ์และวุฒิภาวะเด็ก ที่ไม่มั่นคง อารมณ์แปรปรวน เหตุผลน้อย อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งหรือ การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวได้

อารมณ์และการปฏิบัติตนของลูก พ่อแม่  สังเกตได้ตามการเจริญเติบโต  เมื่อลูก อายุ 6-10 ปี จะเป็นเด็กที่น่ารัก เชื่อฟัง แต่พอ เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายเติบโตขึ้น ฮอร์โมน เปลี่ยนแปลง  จะทำให้  ลูกเริ่มดื้อ  ไม่เชื่อฟัง อารมณ์หงุดหงิด  ฉุนเฉียว  กิริยาวาจาไม่ เรียบร้อย และไม่มีสัมมาคารวะ ส่วนหนึ่งเพราะ ลูกวัยรุ่นต้องการเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบถูก บีบบังคับ หรืออยู่ในกรอบกติกา

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจ เพราะจะช่วย ให้ครอบครัวอบอุ่นยิ่งขึ้น และช่วยป้องกัน ปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวและความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ของวัยรุ่นได้ โดยพ่อแม่พึงปฏิบัติตน เพื่อเป็น พ่อแม่ในฝันของลูกวัยรุ่น ดังนี้

  • ไม่ขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาพูดไม่รู้จบและไม่ เปรียบเทียบลูกของตัวเองกับลูกคนอื่น
  • พูดคุย ฟัง  และไว้วางใจและเป็นที่ ปรึกษาให้ลูก เพราะหากพ่อแม่พูดเพียงฝ่ายเดียว ทำให้ลูกไม่อยากปรึกษาได้

และบอกเหตุผลความคิดของพ่อแม่ให้ลูกโดย ไม่ใช้อารมณ์ หรือคำพูดที่รุนแรง หยาบคาย

  • แสดงความรักเป็นประจำทั้งคำพูด และการกระทำ ไม่เอาแต่บ่นว่า
  • ให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง สร้างการ เรียนรู้ แม้จะผิดพลาดบ้าง ไม่ทิ้งขว้างผลักไส คอยชี้ผิด ชี้ถูก และเป็นแบบอย่างที่ดี
  • ชื่นชมเมื่อลูกทำดี และบอกให้รับรู้ว่า พ่อกับแม่ภาคภูมิใจ เพื่อสร้างกำลังใจให้ลูก
  • ส่งเสริมให้ลูกทำในสิ่งที่ชอบโดย ไม่มอง เป็นเรื่องไร้สาระ  ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น ยิ่งลูก โตขึ้น ยิ่งต้องการการยอมรับจากพ่อแม่ มากขึ้น
  • ใช้เวลากับลูก ทำสิ่งที่ลูกชอบ เช่น อดทนฟังเพลงเดียวกับลูกได้ โดยไม่วิจารณ์ เสียๆ หายๆ
  • ยอมรับและขอโทษเมื่อพ่อแม่ทำผิด ทำให้ทุกคนในครอบครัวเรียนรู้เคารพตัวเอง เคารพซึ่งกันและกัน และกล้าที่จะยอมรับใน สิ่งที่ทำ
  • ติดตามดูแลลูกและให้ความอบอุ่น สม่ำเสมอ จะทำให้วัยรุ่นกล้าปรึกษาพูดคุยกับ พ่อแม่ได้เสมอ

มสัมพี่ร้คนรอบคร ดยพ่ปฏบัติตนใ้เป็ทีพึ่งี่ของลูกลูกวัยรุ่นก็ควรเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ของตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ควบคุมอารมณ์ และ ใช้เหตุผลให้มากขึ้น ความอบอุ่นในครอบครัวก็ เกิดขึ้นได้เสมอ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!