วัยเรียนวัยรุ่น

ชวนเด็กออกกำลังกาย “เพิ่มพลังสมอง… ความจำ…ความคิด”

  • 23 กันยายน 2562

เด็กวัย  6 – 12  ขวบ เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว การออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ  จะทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง  มีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกายและจิตใจแต่ปัจจุบันเด็กไทยกลับมีแนวโน้มเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง  ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  เกมมือถือแท็บเล็ต  คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  เป็นต้น  ทำให้เด็กอยู่หน้าจอนาน  ขาดการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเช่น  บริโภคขนมขบเคี้ยวน้ำหวาน  ส่งผลให้การเจริญเติบโตผิดปกติ  สุขภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทำให้พัฒนาการด้านต่างๆ ช้าลงมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลลินอยล์ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ระบุว่า ร่างกาย  จิตใจและสมอง  มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  เพราะหากร่างกายแข็งแรง  จิตใจแจ่มใส  จะส่งผลให้สมองทำงานได้ดี  และการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายและสมองมากขึ้น  นั่นหมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายและสมองมากขึ้น  ทำให้เซลล์สมองแข็งแรง  มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นส่งผลให้การเรียนรู้และความจำดีขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด  ช่วยให้เด็กมีสมาธิและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

วิธีส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็ก มีสมรรถภาพร่างกายที่ดี

  1. ให้เด็กลดหรือหลีกเลี่ยงการนั่งและการนอนที่ไม่จำเป็น  เช่น  นั่งหรือนอนดูโทรทัศน ์นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
  2. ให้เด็กทำกิจกรรมอื่นๆ ในเวลาว่างเช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ เป็นต้น
  3. ให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน งานสวน
  4. ให้เด็กโตได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยวันละประมาณ  20 นาที เช่น วิ่งกระโดดเชือก เต้นแอโรบิก รวมทั้งฝึกความแข็งแรงของร่างกายและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย เพื่อลดการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย…ได้ประโยชน์

  • เพิ่มการสร้างมวลกระดูก  ทำให้กระดูกเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็ก
  • ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสั่งการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ
  • ทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
  • ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว 
  • ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย ใจให้แข็งแรง

พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรจัดให้เด็กได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้มีพัฒนาการสมวัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!