วัยเรียนวัยรุ่น

ชวนเด็กออกกำลังกาย “เพิ่มพลังสมอง… ความจำ…ความคิด”

 • 23 กันยายน 2562
 • 282 ครั้ง

เด็กวัย  6 – 12  ขวบ เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว การออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ  จะทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง  มีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกายและจิตใจแต่ปัจจุบันเด็กไทยกลับมีแนวโน้มเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง  ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  เกมมือถือแท็บเล็ต  คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  เป็นต้น  ทำให้เด็กอยู่หน้าจอนาน  ขาดการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเช่น  บริโภคขนมขบเคี้ยวน้ำหวาน  ส่งผลให้การเจริญเติบโตผิดปกติ  สุขภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทำให้พัฒนาการด้านต่างๆ ช้าลงมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลลินอยล์ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ระบุว่า ร่างกาย  จิตใจและสมอง  มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  เพราะหากร่างกายแข็งแรง  จิตใจแจ่มใส  จะส่งผลให้สมองทำงานได้ดี  และการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายและสมองมากขึ้น  นั่นหมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายและสมองมากขึ้น  ทำให้เซลล์สมองแข็งแรง  มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นส่งผลให้การเรียนรู้และความจำดีขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด  ช่วยให้เด็กมีสมาธิและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

วิธีส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็ก มีสมรรถภาพร่างกายที่ดี

 1. ให้เด็กลดหรือหลีกเลี่ยงการนั่งและการนอนที่ไม่จำเป็น  เช่น  นั่งหรือนอนดูโทรทัศน ์นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
 2. ให้เด็กทำกิจกรรมอื่นๆ ในเวลาว่างเช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ เป็นต้น
 3. ให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน งานสวน
 4. ให้เด็กโตได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยวันละประมาณ  20 นาที เช่น วิ่งกระโดดเชือก เต้นแอโรบิก รวมทั้งฝึกความแข็งแรงของร่างกายและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย เพื่อลดการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย…ได้ประโยชน์

 • เพิ่มการสร้างมวลกระดูก  ทำให้กระดูกเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็ก
 • ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสั่งการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ
 • ทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
 • ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว 
 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย ใจให้แข็งแรง

พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรจัดให้เด็กได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้มีพัฒนาการสมวัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!