วัยเรียนวัยรุ่น

มะเร็งเต้านมกับสตรีไทย

  • 12 กันยายน 2562

จากการสำรวจในปี  2553  พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่จำนวนกว่า  10,000  ราย  ต่อปี  และเสียชีวิต 4,665 รายต่อปี หรือเฉลี่ยทุก  2  ชั่วโมง จะพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้  1  คน  และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยพิจารณาว่าการดำเนินการป้องกันในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุน  ส่งเสริม  และรณรงค์ ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างแพร่หลาย  เพื่อการตรวจสอบด้วยตนเองในเบื้องต้น  หากสงสัยว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม  ก็จะได้คัดกรองโดยแพทย์และคัดกรองด้วยแมมโมแกรมเพื่อเฝ้าระวัง

เรียนรู้ ใส่ใจต่อไปซึ่งการป้องกันก็ควรทำตั้งแต่วัยรุ่น สำหรับผู้หญิงในวัยทำงานที่มักจะละเลยใส่ใจสุขภาพห่างไกลมะเร็งเต้านมขาดการออกกำลังกาย  และชอบ กินอาหารที่มีไขมันสูงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ให้ออกกำลัง กายอย่างสม่ำเสมอกินผักและมากที่สุดในสตรีไทย โดยปัจจัยเสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นกับสตรีผลไม้ให้มากขึ้นลด หลีกเลี่ยงที่มีประจำเดือนเมื่ออายุยังน้อยหรือหมดประจำเดือนอาหารที่มีไขมันสูง รวมทั้งรับ (Menopause) เมื่ออายุมาก และขาดการออกกำลังกายการตรวจคัดกรองให้เร็วที่สุดอีกทั้งหากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเคยเป็นมะเร็งเพราะหากพบก้อนผิดปกติได้เร็ว

เต้านม ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็น โดยโรคนี้มักพบในผู้ป่วย ขนาดเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีต่อการที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่สตรีที่มีอายุ 20-30รักษาปี ทำให้มีโอกาสรอดชีวิตสูงก็พบบ่อยเช่นกัน ส่วนอาการนั้นสามารถรู้ได้โดยผู้ป่วยจะมีก้อนและ เกือบทุกคนแผลที่เต้านม หรือมีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH