วัยเรียนวัยรุ่น

คุม…คุ้ม…ปลอดภัย

  • 9 กันยายน 2562

“คุม” ในที่นี้คือ “คุมกำเนิด” การป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อยังไม่พร้อมจะมีบุตร

แต่หลายคนไม่คิดเช่นนั้น ปล่อยให้เกิดการท้องที่ไม่พร้อม หรือท้องที่ขาดการป้องกันที่ดี ทั้งๆ ที่การคุมกำเนิดเพื่อให้สามี ภรรยาได้วางแผนครอบครัว ล่วงหน้าว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีกี่คน โดยเลือกวิธีการคุมกำเนิดเหมาะสม เช่น การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่เว้นระยะลูกให้ห่าง หรือหากมีลูกตามที่ต้องการและ ไม่คาดมีอีก ก็ใช้การคุมกำเนิดแบบถาวร เช่น ใส่ห่วง กินยาคุมกำเนิด หรือทำหมัน

ปัจจุบันการคุมกำเนิดไม่จำกัดแค่สามีภรรยาที่แต่งงานกัน แต่รวมถึงหญิงชายที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน และกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ที่นิยมอยู่ก่อนแต่ง ที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรด้วย กลุ่มวัยรุ่นคือกลุ่มสำคัญที่การรู้จักคุมกำเนิดเหมาะสม และถูกวิธี เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจะมีลูกหรือเรียกง่ายๆ ว่า “ท้องไม่พร้อม”

การป้องกันที่ดีมีหลายวิธี

  • ถุงยางอนามัย (Condom)

วิธีคุมกำเนิดปลอดภัย  หาซื้อได้สะดวก ทั้งถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย  และผู้หญิง ถ้าใช้ถูกวิธี ป้องกันการตั้งครรภ์ การติดเชื้อเอชไอวี และกามโรคได้ร้อยละ 85

  • ยาเม็ดคุมกำเนิด

วิธีที่มีประสิทธิภาพดีเหมาะสำหรับผู้ที่ มีเพศสัมพันธ์ประจำแต่ไม่พร้อมตั้งครรภ์ซึ่ง รูปแบบของยาเม็ดคุมกำเนิดนิยมทำเป็นแผง มีทั้ง 21 เม็ด 28 เม็ด แต่ถ้าจะให้ง่ายเพื่อกันลืม ให้กินเรียงตามลูกศรจะดีกว่า

  • ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

วิธีนี้เหมาะกับกรณีฉุกเฉินจริงๆ  เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ หรือถุงยางอนามัยรั่ว  หลุด  และฉีกขาดขณะ มีเพศสัมพันธ์  เป็นการคุมกำเนิดระยะสั้น ยาที่ใช้คุมกำเนิดฉุกเฉินจะมี  2  เม็ด  หากจะ

ได้ผลดีต้องกินครั้งแรก  1  เม็ดทันที  หลังมี เพศสัมพันธ์  และไม่เกิน  72  ชั่วโมง  อีก 12 ชั่วโมงต่อมากินครั้งที่ 2 อีก 1 เม็ด

วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เป็น ประจำและไม่ควรกินยาเกิน 2 แผง ใน 1 เดือน ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดไม่ดีเท่าแบบปกติ และจะไม่มีผลหากกินยาแล้วมีเพศสัมพันธ์อีก หลังกินยาอาจมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ  หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด กะปริบกะปรอย หากสตรีอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมง หลังกินยา  ควรกินซ้ำอีก  1  ชุด  จึงจะป้องกัน ตั้งครรภ์ได้

แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีไหนส่ิง สำคัญ ที่สุดป้องกันการท้องไม่พร้อม คือ ผู้ชาย ผู้หญิงต้องรู้จักปฏิเสธ ระงับยับยั้งชั่งใจ ไม่ชิงสุก ก่อนห่ามทั้งคู่ จะลดปัญหาท้องไม่พร้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH