ทันตสาธารณสุข

ครอบครัวฉันฟันไม่ผุ

 • 27 พฤษภาคม 2562

          การมีสุขภาพฟันดีตลอดชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จวบจนวัยสูงอายุ จะช่วยลดปัญหาโรคในช่องปากรวมถึงโรคทางระบบ นำไปสู่การมีสุขภาพดีของคนในครอบครัว การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย มีข้อแนะนำดังนี้

หญิงตั้งครรภ์

 • โรคในช่องปากและผลกระทบ: ระวังการรับประทานอาหารหวานมากเกินจากการกินจุบกินจิบ ภาวะทุพโภชนาการ เสี่ยงเกิดโรคฟันผุ
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก: ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

เด็กเล็ก 0-5 ปี

 • โรคในช่องปากและผลกระทบ: ระวังการรับประทานอาหารหวานมากเกินไป เช่น ดื่มนมหวาน นมเปรี้ยว ส่งผลให้ฟันน้ำนมผุ และภาวะทุพโภชนาการ
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก: สร้างสุขนิสัยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เสริมด้วยการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 6-14 ปี

 • โรคในช่องปากและผลกระทบ: ระวังการรับประทานอาหารหวานมากเกินไป เช่น ดื่มนมหวาน นมเปรี้ยว ส่งผลให้ฟันแท้ผุตั้งแต่เริ่มขึ้นมาในช่องปาก การกินจุบกินจิบ โรคฟันผุ โรคปริทันต์ และอาจสูญเสียฟันจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก: สร้างสุขนิสัยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เสริมด้วยการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

วัยทำงาน 15-44 ปี

 • โรคในช่องปากและผลกระทบ: ระวังการรับประทานอาหารหวานมากเกินไปจากการกินจุบกินจิบ โรคฟันผุ โรคปริทันต์ และอาจสูญเสียฟันจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก: สร้างสุขนิสัยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง

วัยทำงานตอนปลาย 45-60 ปี

 • โรคในช่องปากและผลกระทบ: พบภาวะทุพโภชนาการ โรคปริทันต์ โรคฟันผุ และอาจสูญเสียฟันจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก: สร้างสุขนิสัยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • โรคในช่องปากและผลกระทบ: พบภาวะทุพโภชนาการ โรคปริทันต์ โรคฟันผุ การสูญเสียฟันจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันและโรคปริทันต์
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก: สร้างสุขนิสัยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง

สำนักทันตสาธารณสุข

11 เมษายน 2562

แหล่งที่มา : Oral Health Promotion Strategy; West of England Public Health Partnership

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!