ทันตสาธารณสุข

ฟลูออไรด์มีประโยชน์อย่างไร

  • โดย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
  • 22 พฤษภาคม 2561

ฟลูออไรด์เป็นเกลือของธาตุฟลูออรีน พบได้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติมีทั่วไปในดิน น้ำ อากาศ หินแร่ ในอาหารบางชนิด โดยเฉพาะ อาหารทะเล และในพืชผักบางชนิด ตลอดจนมีการผลิตขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ

คนเราได้รับฟลูออไรด์ทางธรรมชาติจากน้ำ ดื่มและอาหาร ฟลูออไรด์จะถูกดูดซึมได้เกือบหมด และไปสะสมที่กระดูกและฟัน ในทาง ทันตกรรมนั้นใช้เพื่อการป้องกันฟันผุ

ฟลูออไรด์ที่ใช้กิน อยู่ในรูปยาเม็ดฟลูออไรด์ ยาน้ำ วิตามิน หรือ นมฟลูออไรด์ โดยต้องได้รับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เสียก่อน เพื่อที่จะได้ กำหนดปริมาณการกินที่ถูกต้องได้

ส่วนของฟันที่ขึ้นมาในช่องปากแล้วจะใช้ฟลูออไรด์ในลักษณะให้ สารฟลูออไรด์ได้สัมผัสกับผิวเคลือบฟัน เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟัน ผสมฟลูออไรด์ การใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ จะทำให้สภาพช่อง ปากได้รับฟลูออไรด์ในความเข้มข้นต่ำๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไปเพิ่มความ แข็งแรงให้กับฟันอย่างได้ผลดี

ฟลูออไรด์ในช่องปากสามารถป้องกันฟันผุ โดย

  • ช่วยชะลอการย่อยสลายของแร่ธาตุ และเสริมกระบวนการคืน กลับของแร่ธาตุบนผิว เคลือบฟัน ทำให้ยับยั้งการผุของผิวเคลือบฟันใน ระยะแรกๆ
  • ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อกรดให้ผิวเคลือบฟัน ถ้าได้รับ ฟลูออไรด์โดยการกิน ในช่วงที่มีการสร้างฟัน ทำให้ฟันมีโอกาสผุยากขึ้น ฟลูออไรด์มีประโยชน์ แต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้ ไม่ควรใช้ฟลู ออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไป เช่น การกินยาเม็ด ยาน้ำฟลูออไรด์ต้อง กินในปริมาณที่กำหนด หรือการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ต้อง ระวังการกลืนยาสีฟัน โดยใช้ปริมาณยาสีฟันแค่พอเพียงประมาณขนาด เท่าเมล็ดถั่วเขียวก็พอ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!