แนะผู้สูงวัยดูแลสุขภาพ หน้าหนาว

  • 2 ธันวาคม 2563
  • 4 ครั้ง
Winter health care

        ลูกหลานจึงควรใส่ใจและดูแลผู้สูงวัยเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด หากเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวอาจกลายเป็นโรคหลอดลมอักเสบ และเป็นโรคปอดบวมได้ กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH