มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ

  • 3 กรกฎาคม 2562

แยกขยะ ได้ประโยชน์
1. ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด : นำมาใช้ซ้ำ ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ใหม่
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะ
3. เพิ่มรายได้ จากการขายขยะรีไซเคิล
4. ลดมลพิษช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ประหยัดพลังงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
6. เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
7. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH