วิธีเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้วันสารทจีน

  • 9 ตุลาคม 2566

🧧วันสารทจีน หนูรู้แนะนำ วิธีเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ ที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อร่างกาย

 
– ควรเลือกซื้ออาหารจากร้านค้าตลาด หรือแหล่งจำหน่ายที่สะอาด
– ผักผลไม้ ควรซื้อจากแหล่งปลอดภัย ก่อนนำมารับประทานควรล้างให้สะอาด
– การประกอบอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ควรปรุงให้สุกทั่วทั้งชิ้น เพื่อป้องกันโรค
 
#วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH