หน้าฝน ระวัง! เด็ก ผู้สูงวัย ลื่นล้ม ไฟดูด สัตว์มีพิษ

  • 23 มิถุนายน 2566

รายละเอียด

☔️หน้าฝน ระวัง! เด็ก ผู้สูงวัย ลื่นล้ม ไฟดูด สัตว์มีพิษ – ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็ก ระวังสัตว์มีพิษกัดต่อย – เวลาผู้สูงอายุออกไปนอกบ้าน ลูกหลาน ควรเดินทางไปพร้อมผู้สูงอาย เพื่อป้องกันการลิ่นล้ม – ระวังเรื่องไฟฟ้าดูด อาจเกิดจากไฟฟ้าภายในบ้านรั่วหรือลัดวงจร จึงควรตรวจสอบปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH