เกษียณอย่างไรให้มีคุณภาพ

  • 9 ตุลาคม 2566

🔘ลุงอนามัยแนะนำ เกษียณอย่างไรให้มีคุณภาพ🔘


     1.กินให้ครบ 5 หมู่ ลด หวาน มัน เค็ม
     2.ต้องออมทรัพย์สำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ
     3.จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
     4.ออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย

#ผู้สูงอายุ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH