งานวันเด็ก เลี่ยงขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน น้ำอัดลม

  • 22 มกราคม 2567

🥳งานวันเด็ก เลี่ยงขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน น้ำอัดลม

เพราะหากกินมากเกินไป เด็กไทยจะติดหวาน เสี่ยงเป็นโรคอ้วน และฟันผุได้ 🍰🥤3

 

#วัยเรียนวัยรุ่น #โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH