ช่วงฤดูฝน ระวังสุขภาพเด็ก เสี่ยงป่วยง่าย..

  • 16 กรกฎาคม 2563
  • 43 ครั้ง
ช่วงฤดูฝน ระวังสุขภาพเด็ก เสี่ยงป่วยง่าย

      ช่วงหน้าฝน พ่อแม่ผู้ปกครองใส่ใจดูแลสุขภาพเด็กเล็ก เพราะเสี่ยงป่วยง่ายจากโรคติดต่อระหว่างเด็ก เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ ตาแดง อาหารเป็นพิษ และไข้เลือดออก หากพบมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH