ช่วงฤดูฝน ระวังสุขภาพเด็ก เสี่ยงป่วยง่าย..

  • 16 กรกฎาคม 2563
ช่วงฤดูฝน ระวังสุขภาพเด็ก เสี่ยงป่วยง่าย

      ช่วงหน้าฝน พ่อแม่ผู้ปกครองใส่ใจดูแลสุขภาพเด็กเล็ก เพราะเสี่ยงป่วยง่ายจากโรคติดต่อระหว่างเด็ก เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ ตาแดง อาหารเป็นพิษ และไข้เลือดออก หากพบมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH