ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

  • 17 กันยายน 2563
ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)
2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ส่งเสริมสุขอนามัยอย่างเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH