อาหารหน้าโรงเรียน

  • 10 ตุลาคม 2565
School Food

             แนะนำเด็กนักเรียนเลือกร้านค้า ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แม่ค้าสวมหน้ากากอนามัย หรือมีการปกปิดอาหารป้องกันฝุ่น และแมลง เป็นต้น
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH