โรงเรียนเพิ่มมาตรการ เตรียมความพร้อม

  • 15 มิถุนายน 2563
  • 195 ครั้ง
School - COVID-19

            เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี “การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องเปิดเรียน โดยเฉพาะสุขอนามัยการปฏิบัติตนของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH