โรงเรียนเพิ่มมาตรการ เตรียมความพร้อม

  • 15 มิถุนายน 2563
School - COVID-19

            เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี “การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องเปิดเรียน โดยเฉพาะสุขอนามัยการปฏิบัติตนของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH