ลดพฤติกรรมการกินน้ำตาลในเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดี

  • 8 พฤศจิกายน 2565
reduce sugar

   หากเด็กดื่มน้ำชง และได้รับน้ำตาลมากเกินไป อาจเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และเกิดภาวะอ้วนหรือโรคอ้วน ทั้งนี้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวมถึงคุณครู ควรปลูกฝังให้เด็กเลี่ยงกินหวาน ส่งเสริมให้เด็ก กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นกินผักและผลไม้ เลือกเครื่องดื่มชงรสหวานน้อย หรือชนิดน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ เลี่ยงขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม พยายามควบคุมให้เด็กกินน้ำตาลไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน

ท่านสามารถ อ่านข้อมูลสุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #หวานน้อยสั่งได้ #โรคอ้วนก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH