ระวัง! ฝุ่นจิ๋ว PM.2.5

  • 26 กันยายน 2562
  • 53 ครั้ง

ฝุ่น PM.2.5 คือ?

                    PM.2.5 คือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมมนุษย์ ขนจมูกไม่สามารถกรองได้

สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมกระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง

 

                    

 

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH