ท่องเที่ยวปลอดภัย ยุค New Normal

  • 4 สิงหาคม 2563
  • 232 ครั้ง
เที่ยวด้วยกัน

         “เที่ยวแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ที่ยังคงเข้มเรื่องการคัดกรอง ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH