New Normal วิถีชีวิตใหม่สำหรับหนูๆ ที่จะไปโรงเรียน

  • 2 กรกฎาคม 2563
  • 310 ครั้ง
New Normal

                 วิธีง่ายๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี  1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย  2.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่  3.เว้นระยะห่างกับเพื่อนๆ  4.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH