กินข้าวแบบใหม่แบบ New Normal ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • 25 พฤษภาคม 2563
New Normal ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

              แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องมีจุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือ จัดที่นั่งกินแบบเว้นระยะห่าง และทำความสะอาด พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH