อย่า! ปล่อยให้ยุงชุมเชียว..

  • 23 สิงหาคม 2562

“ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ ถือเป็นช่วงอันตรายสำหรับทุกบ้าน
เนื่องจากมักจะมีน้ำท่วมขัง สภาพอากาศชื้นแฉะ เป็นเหมือน
สวรรค์ของยุงทั้งหลายเลยนะ”

*อย่าลืมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงกันด้วยล่ะ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH