อย่า! ปล่อยให้ยุงชุมเชียว..

  • 23 สิงหาคม 2562
  • 70 ครั้ง

“ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ ถือเป็นช่วงอันตรายสำหรับทุกบ้าน
เนื่องจากมักจะมีน้ำท่วมขัง สภาพอากาศชื้นแฉะ เป็นเหมือน
สวรรค์ของยุงทั้งหลายเลยนะ”

*อย่าลืมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงกันด้วยล่ะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH