ตลาดสดต้องสะอาด อย่าลืมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนู..

  • 17 กรกฎาคม 2563
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนู

     ตลาดสดต้องคุมเข้มความสะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู โดยต้องกำจัดแหล่งอาหาร กำจัดเศษอาหาร และเน้นทำความสะอาดจุดสำคัญ เช่น พื้น เขียง แผง เพราะเป็นจุดที่ใกล้ชิด และสัมผัสอาหารมากที่สุด..

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH