ตลาดสดต้องสะอาด อย่าลืมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนู..

  • 17 กรกฎาคม 2563
  • 43 ครั้ง
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนู

     ตลาดสดต้องคุมเข้มความสะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู โดยต้องกำจัดแหล่งอาหาร กำจัดเศษอาหาร และเน้นทำความสะอาดจุดสำคัญ เช่น พื้น เขียง แผง เพราะเป็นจุดที่ใกล้ชิด และสัมผัสอาหารมากที่สุด..

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH