มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน

  • 12 พฤศจิกายน 2563
  • 6 ครั้ง
Loy Krathong Festival

ร่วมกันช่วยลดขยะและประหยัดเงิน ถ้ามาเป็นครอบครัว ครอบครัวละ 1 ใบ เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำ กระทงขนมปัง กระทงหยวกกล้วย และควรสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกัน Covid-19

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH