มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน

  • 12 พฤศจิกายน 2563
Loy Krathong Festival

ร่วมกันช่วยลดขยะและประหยัดเงิน ถ้ามาเป็นครอบครัว ครอบครัวละ 1 ใบ เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำ กระทงขนมปัง กระทงหยวกกล้วย และควรสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกัน Covid-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH