ลอยกระทงวิถีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
Loy Krathong Festival

      วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน นี้ ร่วมกันลอยกระทงวิถีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1ครอบครัว 1กระทง เพื่อลดปริมาณขยะ ทั้งนี้แนะนำกลุ่มเสี่ยงใช้วิธีลอยกระทงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH