ขับรถทางไกล อย่างปลอดภัย

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
long distance driving

            ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เดินทางกลับบ้านทางไกลอย่างปลอดภัย ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนออกเดินทาง ที่สำคัญให้ปฏฺิบัติตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่นำเชื้อโควิด-19 กลับบ้านด้วยนะคะ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH