ร้อนๆ แบบนี้ จะกินน้ำแข็ง ต้องระวังด้วยนะ

  • 13 พฤษภาคม 2563
  • 94 ครั้ง
น้ำแข็ง GMP

       ” ช่วงหน้าร้อนนี้ถ้าจะซื้อน้ำแข็งกิน ควรซื้อน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง สังเกตเครื่องหมาย อย. และข้อความน้ำแข็งใช้รับประทานได้ เพื่อลดเสี่ยงการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ ”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH