หยุด! เชื้อโรคร้าย ด้วยการล้างมือ

  • 15 ตุลาคม 2563
  • 35 ครั้ง
หยุดเชื้อโรคร้าย ด้วยการล้างมือ

15 ตุลาคม “วันล้างมือโลก” เพื่อมือที่สะอาดสำหรับทุกคน พวกเรามาล้างมือบ่อยๆ เพื่อชีวิตปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรคกันเถอะ..

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH