แนะ 5 ทางรอดปลอดโรค พื้นที่น้ำท่วม

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
แนะ 5 ทางรอดปลอดโรค พื้นที่น้ำท่วม

   5 คำแนะนำสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรค สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ประสบภัยน้ำท่วม ห้ามประมาทให้เตรียมรับมืออยู่เสมอ ติดตามสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน จากสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ หรือเว็บไซต์หน่วยงานที่ดูแล
👉กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th
👉กรมชลประทาน www.rid.go.th
👉กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH