งดจุดไฟ เผาหญ้า

  • 15 สิงหาคม 2565
fire hazard

ช่วงหน้าแล้งไม่ควรจุดไฟ เผาหญ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH