เริ่มต้นด้วยความรัก วางแผนครอบครัวด้วยความอบอุ่น

  • 10 กรกฎาคม 2562
  • 64 ครั้ง

“ทุกการเกิดมีความหมาย แต่…ถ้ายังไม่พร้อม
ถุงยางอนามัยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับ
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH