เมื่อไปแหล่งท่องเที่ยว ทิ้งขยะให้ถูกวิธี

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
Dispose of garbage the right way

         เมื่อไปแหล่งท่องเที่ยวให้ระวังการทิ้งขยะ ควรทิ้งให้ถูกต้อง ถูกประเภท และอย่าลืมปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH