อันตราย! ประทัด/พลุไฟ

  • 7 พฤศจิกายน 2562
อันตราย! ประทัด/พลุไฟ

อันตรายจาการเล่นประทัด
ผลกระทบด้านร่างกาย
1. ความร้อนของประทัดทำให้ผิวหนังไหม้
2. ไอระเหยสารเคมี ระคายเคืองผิวหนัง หู ตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ อัมพาต อาจเสียชีวิตได้
3. ความดังทำให้หูตึง
4. แรงระเบิดทำให้อวัยวะฉีกขาด

ผลกระทบต่อทรัพย์สิน
– หากไม่ระวังเกิดอัคคีภัยได้

วิธีป้องกัน อันตรายจากประทัด
1 อ่านฉลากและตรวจสอบประทัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. เก็บประทัดให้ห่างจากประกายไฟ
3. สถานที่จุดต้องโล่ง ห่างจากถังแก๊ส บ้านเรือน
4. ห้ามเด็กจุดประทัดเอง
5. ห้ามดัดแปลงประทัด
6. จุดห่างจากตัวประมาณ 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน
7.ห้ามจุดเล่นในมือ หรือโยนใส่กลุ่มคนเด็ดขาด
8. หากบาดเจ็บฉุกเฉินโทร 1669

การเล่นดอกไม้เพลิงป่วนเมือง ก่อเหตุรำคาญ อาจมีโทษตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษมาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH