สูบ-ดื่ม ร่วมกัน เลย…ติดเชื้อ

  • 16 มีนาคม 2563
  • 59 ครั้ง
COVID-19

ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคอะไรก็ห้ามดื่มน้ำแก้วเดียวกันเด็ดขาด และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันได้ด้วยการ

หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่างน้อย 20 วินาที ด้วยสบู่และน้ำ ถ้ามีไข้ ไอ จาม ต้องสวมหน้ากากอนามัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH