สูบ-ดื่ม ร่วมกัน เลย…ติดเชื้อ

  • 16 มีนาคม 2563
COVID-19

ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคอะไรก็ห้ามดื่มน้ำแก้วเดียวกันเด็ดขาด และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันได้ด้วยการ

หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่างน้อย 20 วินาที ด้วยสบู่และน้ำ ถ้ามีไข้ ไอ จาม ต้องสวมหน้ากากอนามัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH