ทำตามนะ เพราะห่วงใย จึงมาบอก..

  • 10 มีนาคม 2563
  • 2,949 ครั้ง
COVID19

                 พวกเราป้องกันตัวเองได้ง่ายๆ โดยการ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่วย ไอจาม และล้างมือบ่อยๆ อย่างน้อย 20 วินาที ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 % แค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้แล้ว

                 สำหรับการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ทำได้ ดังนี้                                      

1) ฝ่ามือถูกัน   2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว  3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูกซอกนิ้ว  4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ  5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ  6) ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือโดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์  เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรค ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน และใช้ช้อนกลาง เพื่อป้องกันสุขภาพตนเอง หากพบมีไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย ให้รีบพบแพทย์ทันที

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH