ยึดหลัก 3 ล. ป้องกัน COVID-19 ลด เลี่ยง ดูแล

  • 23 มีนาคม 2563
ป้องกัน COVID-19

ยึดหลัก 3 ล. ป้องกัน COVID-19 “ลด เลี่ยง ดูแล”

  • ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และก่อนรับประทานอาหาร 
  • ลดการแพร่เชื้อเมื่อไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย
  • เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
  • เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
  • เลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า
  • ดูแลสุขภาพของตนเอง รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH