พ่อค้า แม่ค้า ก็ต้องใส่หน้ากากผ้าด้วยนะ

  • 20 มีนาคม 2563
  • 1,848 ครั้ง
COVID-19

เรามาใส่หน้ากากผ้ากันเถอะ เพื่อลดละอองฝอยจากน้ำลาย จากการไอ หรือจาม ที่จะไปปนเปื้อนในอาหาร
จะได้ลดการแพร่กระจายของ COVID-19

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH