พ่อค้า แม่ค้า ก็ต้องใส่หน้ากากผ้าด้วยนะ

  • 20 มีนาคม 2563
COVID-19

เรามาใส่หน้ากากผ้ากันเถอะ เพื่อลดละอองฝอยจากน้ำลาย จากการไอ หรือจาม ที่จะไปปนเปื้อนในอาหาร
จะได้ลดการแพร่กระจายของ COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH