มีเซ็กซ์ ต้องมีสำนึกรับผิดชอบด้วยนะ…

  • 29 พฤษภาคม 2562
  • 70 ครั้ง

เซ็กซ์ที่มีความรับผิดชอบ ควรจะเป็นแบบนี้..

“มีเมื่อคิดว่าพร้อมแล้ว มีเมื่อถึงวัยอันควร และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลที่จะตามมารวมทั้งเป็นการยินยอมพร้อมใจร่วมกัน โดยไม่มีการบังคับ มีความรับผิดชอบในการป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อม โดยเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย
รับผิดชอบในการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ใส่ใจความรู้สึกของกันและกัน ตั้งแต่ก่อนมี ขณะกำลังมี และหลังจากความสุขสมผ่านไป”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH