หลังน้ำลด ล้างบ้านเรือน ห้องสุขา ภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาด

  • 20 กันยายน 2562
  • 28 ครั้ง

หลังน้ำลด ล้างบ้านเรือน ห้องสุขา ภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาด

การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดควรทำดังนี้

1. ตรวจดูระบบไฟฟ้า ควรเรียกช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบ อย่าลองผิดลองถูก
2. สำรวจความเสียหายโครงสร้างของบ้านและบริเวณโดยรอบ
3. เตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บกวาดทำความสะอาด
4. คัดแยกเศษวัสดุและขยะประเภทต่างๆ ให้ระวังสัตว์มีพิษที่อาจหลบซ่อนตัวอยู่
5. ลงมือล้างทำความสะอาดขัดถูคราบสกปรก

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH