มาทำความสะอาดโรงอาหาร รับเปิดเทอมกันเถอะ

  • 8 พฤษภาคม 2562

เตรียมพร้อมบริการนักเรียนในวันเปิดเทอม ทำความสะอาดครัว และโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการให้บริการอาหารแก่เด็กนักเรียน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH