รวมพลัง เพื่อตลาดปลอดภัย Clean Market

  • 21 พฤษภาคม 2563
  • 39 ครั้ง
Clean Market

            ผู้ประกอบการต้องรวมพลังช่วยกันทำให้ตลาดเป็นตลาดที่สะอาด ปลอดภัย ทำความสะอาดพื้น แผงจำหน่ายอาหาร แผงจำหน่ายสินค้า
ที่สำคัญต้องมีจุดล้างมือไว้บริการ มีน้ำและสบู่ที่เพียงพอ หรือเจลแอกอฮอล์ 70%…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH