ลดการดูจอของเด็ก 0-5 ปี

  • 16 มกราคม 2565
ลดการดูจอของเด็ก 0-5 ปี

                   การเล่นมือถือ ดูโทรทัศน์ นานเกินไป โดยไม่มีผู้ปกครอง คอยให้คำแนะนำ หรือไม่จัดสรรให้เป็นเวลา อาจส่งผลให้เด็กก้าวร้าว เอาแต่ใจตัวเอง และขาดระเบียบวินัยได้ ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กอยู่ตามลำพัง โดยเฉพาะเด็กกลุ่มปฐมวัย ควรมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำเช่น การเล่นกีฬาหรือการอ่านนิทาน
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH