ความสะอาดปลอดภัยจากสินค้า “รถเร่ พุ่มพวง” สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ

  • 27 พฤษภาคม 2563
Car sales

       จุดสังเกต “สภาพรถต้องดี มีการทำความสะอาดทุกวัน อาหารที่จำหน่ายจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน
ผู้ขายก็ต้องมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือ สวมหน้ากาก ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหาร”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH