ส้วมทางเลือก…ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  • 17 ตุลาคม 2565
Toilet options to help flood victims

ส้วมทางเลือก🚽…ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำหรับบางพื้นที่ที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ และมีปัญหาการใช้ส้วม
กรมอนามัยมีคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำส้วมชั่วคราว หรือ ส้มเฉพาะกิจ
แบบถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 รูปแบบ
ได้แก่ 1) ส้วมเก้าอี้พลาสติก 2) ส้วมถังพลาสติก หรือ กระโถน 3) ส้วมกล่องกระดาษ

เพิ่มเติม https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/300865/

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#ส้วม #น้ำท่วม 

 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH